Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020),  τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες  μαθητές  Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού).  Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων.  Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα χορηγηθούν :

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2023 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας,  Αιγείρας και Διακοπτού) ήτοι: συνολικά έξι βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθμό αποφοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο έχων το μικρότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-11-2023, ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στα γραφεία του Ιδρύματος  επί της οδού Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία του Ιδρύματος (Πύλης 7   ΤΚ 18531 Πειραιάς, τηλ.  215 5356414 , email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο λυκείου σε πρωτότυπη μορφή (επικυρωμένο μόνο από το Λύκειο).
  3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 του υποψηφίου και των γονέων του.

(Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μόνο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.)

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

  1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

 

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.     

                                                                                              

                                                                                                       Πειραιάς 04-07-2023                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

back to top

Newsletter