Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

 

 

5ος  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

*

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προσηλωμένο σταθερά στους στόχους που έχουν διακηρυχθεί από τον Πρόεδρό του, με την επιθυμία της διαρκούς συνεισφοράς στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

μεταξύ των Ελλήνων, ανεξαρτήτως φύλου και τόπου διαμονής, που ομιλούν και γράφουν στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 • Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 • Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (μέγεθος σελ. Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1.
 • Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 • Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 • Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσω των ΕΛΤΑ. Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, στη διεύθυνση Πύλης 7 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531

Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής

 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελλόμενο έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό της ταυτότητάς του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Το έργο μπορεί να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή.( cd)
 • Σε δεύτερο μικρότερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου, στην εξωτερική πλευρά, αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ως εξής:

             α) Επώνυμο   β) Όνομα  γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο)    ε) Ηλικία (απαραίτητη) στ) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και διαμονής

             ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση    η) Μέσα επικοινωνίας υποχρεωτικά (Τηλ. Σταθερό/Κινητό, e-     mail  απαραίτητο)  στ)  Απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι τα       προσωπικά      στοιχεία του συμμετέχοντος που περιέχονται στον εσώκλειστο φάκελο θα           χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη       διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την    ολοκλήρωσή του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το έργο δημοσιευθεί σύμφωνα με           όσα διαλαμβάνονται στην Παράγραφο 5.

 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μετέχει με ένα και μόνο έργο
 • Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαιώματα οιασδήποτε αποζημίωσης από την δημοσίευση του έργου τους, συμφώνως με όσα προβλέπονται στην § 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγο δικαίωμα να το όπως διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 • Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Ιουλίου 2023 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 31 Οκτωβρίου 2023. Η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα της ολιγοήμερης παράτασης. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 • Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

                  1ο Βραβείο:          € 300 (τριακόσια €)

                  2ο Βραβείο:          € 200 (διακόσια  €)

                  3ο Βραβείο:          € 100 (εκατό €)

 • Έπαινοι. Εκτός των βραβείων θα απονεμηθούν και τρεις (3) έπαινοι: Α, Β και Γ.
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στην ιδιόκτητη αίθουσα του Ιδρύματος στην οδό Κόδρου 10 στον Πειραιά. Η ημερομηνία, η ώρα και λοιπές οδηγίες για την προσέλευση των συμμετεχόντων, θα ανακοινωθούν από τον Τύπο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αποστολή e-mail στους συμμετέχοντες.
 • Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί έντυπη εύφημος μνεία για την συμμετοχή τους.
 • Η παραλαβή του βραβείου, των επαίνων και των υπολοίπων διακρίσεων πραγματοποιείται από τον συμμετέχοντα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης απονομής των διακρίσεων, ή από εκπρόσωπό του ο οποίος θα παρίσταται στην εκδήλωση .
 • Σχετικά με τον εκπρόσωπο αυτός αντιπροσωπεύει ΕΝΑΝ και μόνο συμμετέχοντα.
 • Τα χρηματικά βραβεία καταβάλλονται με το πέρας της εκδήλωσης στους δικαιούχους ή εκπροσώπους τους.
 • Σε περίπτωση μη παρουσίας του βραβευμένου ποιητή ή του αντιπροσώπου του τα χρήματα του βραβείου περιέρχονται στο ταμείο του Ιδρύματος που προκηρύσσει το διαγωνισμό προς όφελος αυτού. Οι τίτλοι που δεν παρελήφθησαν κατά την εκδήλωση δύνανται να παραλαμβάνονται από τα γραφεία του ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. (Τρίτη και Πέμπτη από 12 μεσημβρινή έως 3 μ.μ.)

Τέλος, το Ίδρυμα με την προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προσβλέπει σε ίδια οφέλη  οιουδήποτε είδους. Επιδιώκει   με την διενέργεια του διαγωνισμού (και  την εκδήλωση απονομής των βραβείων) να αναδειχθούν νέοι δημιουργοί και να στηριχθούν παλαιότεροι προσβλέποντας         στην ανάδειξη του Πειραιά ως κέντρου ανάδειξης της λογοτεχνικής παραγωγής.

                                                       

   Πειραιάς, 26  Ιουνίου 2023

                                                

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

 

 

 

 

 

 

back to top

Newsletter