Σχετικά με εμάς

page

Σχετικά με εμάς

Μάθετε περισσότερα γι' εμάς, το ίδρυμα και τον σκοπό της ιδρύσης του. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την δράση αλλά τα νέα μας.

×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προσηλωμένο σταθερά στους στόχους που έχουν διακηρυχθεί από τον Πρόεδρό του, συνεισφέροντας στα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ Τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης μεταξύ των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και ομιλούν (γράφουν) στην Ελληνική γλώσσα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Τα ποιήματα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα. Να μην έχουν δημοσιοποιηθεί ούτε να δημοσιοποιηθούν μέχρι το πέρας του διαγωνισμού και την απονομή των βραβείων.
 2. Το ποίημα που θα αποσταλεί, για συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) στίχους.
 3. Να είναι δακτυλογραφημένο. Όχι χειρόγραφο. Στη μία όψη της σελίδας (σελ. μεγέθους Α4). Γραμματοσειρά Η/Υ Times New Roman μέγεθος 12 σε διάστιχο 1. Το ποίημα θα σταλεί και σε CD.
 4. Το ποίημα που μετέχει στο διαγωνισμό δεν επιστρέφεται στον συγγραφέα.
 5. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των ποιημάτων σε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις του, και στα έντυπα των χορηγών του διαγωνισμού.
 6. Η αποστολή του έργου γίνεται με απλή ταχυδρομική διαδικασία μέσω των ΕΛΤΑ.

             Απευθύνεται προς το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

             με την ένδειξη:            ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

             στη διεύθυνση            Τ.Θ. 80559,  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   Τ.Κ.18510                                                                                                                                      

 1.         Για την ταχυδρομική αποστολή ισχύουν τα εξής
 • Σε φάκελο με τη διεύθυνση του Ιδρύματος όπως δίδεται στην § 6, και χωρίς τα στοιχεία του αποστολέα τοποθετείται το αποστελλόμενο έργο σε πέντε (5) αντίτυπα.
 • Στην κορυφή κάθε αντιτύπου αναγράφεται το ψευδώνυμο του δημιουργού, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή ενδεικτικό του προσώπου του. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θεωρείται και καθίσταται ΑΚΥΡΗ.
 • Σε δεύτερο σφραγισμένο φάκελο, εσώκλειστο στον πρώτο, επί του οποίου αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του αποστολέα, περιέχονται τα στοιχεία του ως εξής:

                α) Επώνυμο    β) Όνομα   γ) Ονοματεπώνυμο Πατέρα   δ) Φύλλο (όπου κρίνεται απαραίτητο)

                ε) Ηλικία (απαραίτητη)     στ) Τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής    ζ) Ταχυδρομική διεύθυνση     

                η) Μέσα επικοινωνίας (Τηλ. Σταθερό/Κινητό,  e-mail)

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μετέχει με ένα και μόνο έργο.
 2. Οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν δικαιώματα από τις δημοσιεύσεις του έργου τους που προβλέπονται στην 5. Όσοι έχουν αντίρρηση με το εν λόγο δικαίωμα να το διατυπώσουν γραπτώς σε ξεχωριστό φύλλο που θα συνοδεύει την αποστολή του ποιήματος. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης της συμμετοχής.
 3. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 1 Σεπτεμβρίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή έργων η 30 Νοεμβρίου 2019. Ημερομηνία αποστολής θεωρείται η αναγραφόμενη στο φάκελο από τη σφραγίδα του Ταχυδρομικού Γραφείου.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα βραβεία είναι χρηματικά και απονέμονται ως εξής:

                 1ο Βραβείο:            € 300 (τριακόσια €)

                 2ο Βραβείο:            € 200 (διακόσια  €)

                 3ο Βραβείο:            € 100 (εκατό €)

 1. Έπαινοι. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απονομής επαίνου/ων, έως τρεις (3).
 2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια αίθουσα στον Δήμο Πειραιά. Η ημερομηνία και η ακριβής διεύθυνση που θα λάβει χώρα η απονομή θα ανακοινωθούν από τον Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωση των ενδιαφερόμενων με κάθε πρόσφορο μέσο.
 3. Τα βραβεία, οι έπαινοι και τα χρηματικά έπαθλα παραδίδονται αυστηρά σε όσους θα παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους. Εκτός των βραβείων και των επαίνων στους λοιπούς συμμετέχοντες δίδεται έπαινος συμμετοχής και αυτός παραδίδεται μόνο την ημέρα της εκδήλωσης.

               

                                                

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  01/09/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΙΑΦΛΑΣ

back to top

Newsletter